NOVEL / Number One Dungeon Supplier · August 13, 2021

00- ผู้ผลิตดันเจี้ยนอันดับหนึ่ง

ในโลกสมัยใหม่ที่ผู้ฝึกตนต้องการสถานที่เพื่อฝึกฝนหรือระบายความเบื่อหน่าย มีธุรกิจส่วนตัวที่จัดตั้งอินสแตนซ์ดันเจี้ยน(1) โดยใช้เทคโนโลยีและเวทมนตร์สำหรับการฝึกตน เพื่อให้ผู้ฝึกตนสามารถฝึกฝน รวมทั้งยังสามารถให้คนธรรมดาได้สัมผัสกับวิถีของการบ่มเพาะ พวกเขาถูกเรียกว่าผู้ผลิตดันเจี้ยน(2)

เซีย จิน มีความฝันเพียงหนึ่งเดียว คือการเป็นผู้ผลิตดันเจี้ยน และเมื่อ เซีย หมิง ปู่และญาติเพียงคนเดียวของเขาเสียชีวิต ด้วยมรดกของปู่ทำให้เขามีที่ดินผืนหนึ่ง และน่าประหลาดใจคือ ‘ระบบ’ ซึ่งปู่ของเขาเคยใช้มาก่อน ด้วยความช่วยเหลือของระบบ เซีย จิน ตัดสินใจที่จะไล่ตามความฝันของเขาในการเป็นผู้ผลิตดันเจี้ยนอันดับหนึ่ง


(1) ดันเจี้ยน Dungeon คุกใต้ดิน แต่ในบริบทนี้ หมายถึง พื้นที่ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อทำภารกิจหนึ่งๆ
(2) ผู้ผลิตดันเจี้ยน Dungeon Supplier