Lifestyle / What · September 30, 2021 0

Fiction กับ Novel ต่างกันอย่างไร?

ฟิคชั่น (Fiction) หมายถึงนิยายที่แต่งขึ้นมาและมันเป็นจินตนาการของนักเขียน
นวนิยาย (Novel) หมายถึงนิยายเรื่องยาวเป็นเล่ม

แล้ว ฟิคชั่น (Fiction) กับ นวนิยาย (Novel) ต่างกันตรงไหนในเมื่อทั้งคู่ต่างก็เป็นนิยาย

Sponsored Ads

  • ฟิคชั่น (Fiction) เป็นการเขียนจากจินตนาการ โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของร้อยแก้ว และสามารถจัดอยู่ในประเภทต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น โรแมนติก ลึกลับ สยองขวัญ เป็นต้น
  • นวนิยาย (Novel) เป็นการเขียนจากจินตนาการ หรือจากเรื่องจริงก็ได้
  • นวนิยาย (Novel) เป็นฟิคชั่นประเภทหนึ่ง และมักเป็นเรื่องยาวที่มีตัวละคร โครงเรื่อง และพล็อตย่อยอีกมากมาย
  • นวนิยาย (Novel) เป็นฟิคชั่นประเภทที่ยาวที่สุดในประเภทของฟิคชั่น และนวนิยายมีคำมากกว่า 40,000 คำ

หากเราจะแยกประเภทฟิคชั่นง่ายๆ สามารถใช้ ใช่/ไม่ จาก Tree diagram ดังนี้

Tree diagram