Idiom / Lifestyle · August 23, 2021 0

เป็ดนั่ง??

เป็ดนั่ง?? (sitting duck) เป็ดนั่งคืออะไร ทำไมต้องเป็นเป็ดนั่งด้วย sitting duck เป็น idiom หรือ สำนวน ที่หมายความว่า ใครบางคนหรืออะไรบางสิ่งที่เป็นเป้าหมายแบบง่ายๆ หรือ อีกนัยนึงคือ ใครบางคนหรืออะไรบางสิ่งที่อ่อนแอและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ หากจะใช้คำไทยคำง่ายๆ ก็คือ เป้านิ่ง

สำนวนนี้น่าจะมาจากการล่าสัตว์โดยที่เป็ดนั่งจะเป็นเหยื่อของนักล่าเป็ดน้ำหรือเป็ดแมลลาร์ด พวกมันมองหาอาหารใกล้กับผิวน้ำ เป็ดเหล่านี้มักจะเห็นลอยอยุ๋หรือ นั่งบนน้ำขณะที่ค้นหาอาหาร เป็ดนั่งนั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะเป็นเหยื่อของนักล่า เพราะพวกมันลอยไปลอยมาโดยไม่มีการป้องกันและค่อนข้างนิ่งเฉยซึ่งทำให้พวกมันง่ายต่อการโจมตี

สำหรับการใช้สำนวน เป็ดนั่ง ครั้งแรกโดยชาวอังกฤษและชาวอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออ้างถึงเป้าหมายทางทหารที่ยากต่อการปกป้อง เช่น ทหารราบที่ไม่มีที่หลบซ่อนจากการยิงของข้าศึก ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่มาของสำนวนภาษาอังกฤษมากมายเนื่องจากการใข้สำนวนเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสื่อสารในคำไม่กี่คำ และเมื่อสำนวนเหล่านี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นพวกมันก็ถูกบรรจุเข้าสู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลักและพจนานุกรม

Sponsored Ads

สำนวน เป็ดนั่ง เมื่อเทียบเคียงความหมายใกล้เคียงในคำไทยคือ เป้านิ่ง แต่หากต้องการใช้คำที่เป็นสำนวนน่าจะใกล้เคียงกับสำนวน หมูในอวยสิ่งที่อยู่ในกำมือแล้ว จะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นก็ได้ จะต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้น หรือเอาชนะได้ง่าย ๆ