hero

July 2, 2023

12 วิถีการเดินทางของวีรบุรุษ (The Hero’s Journey)

หากคุณประสบปัญหาในการวางโครงเรื่องก่อนที่จะเริ่มเขียนนิยาย การศึกษาโครงสร้างวรรณกรรมคลาสสิกอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทุกเรื่องราวต่างก็มีจุดเริ่มต้น ตอนกลาง และจุดจบ …

Read More