Terms of use

เว็บไซต์นี้ดีหนักหนา มีวิชามากมายให้ไฝ่รู้ ย่อมมีคนเสียดกัน เข้ามาดูนิยายแปล บทความทั้งหลากหลาย บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน หากมิมีกฎใด เว็บไซต์นี้มีดั่งจักแตกได้ พ่อเมืองเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ จึ่งมีจารึกอันหนึ่ง ให้ฝูงลูกบ้านลูกเมืองนั้น เห็นชอบด้วยธรรมทุกคน


WhatANovel.com จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ โดยอัตโนมัติ มิใช่การใช่การบังคับขืนใจ ทั้งนี้ เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อความความเหมาะสม

  • ลิขสิทธิ์สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็ปไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ WhatANovel.com (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บทความ นิยายแปลหรือใดๆ ทั้งปวงอนุญาตให้สามารถลอกเลียน ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ได้โดยมิต้องขออนุญาต ขอเพียงแต่อ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูล
  • ข้อมูลส่วนบุคคล : ไพร่ฟ้าหน้าใสแต่ละท่านอาจมีการเปิดบัญชีและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ ทั้งนี้ไพร่ฟ้าหน้าใสจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และไพร่ฟ้าหน้าใสแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน
  • การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล : การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหากพิสูจน์ได้ว่ามีไพร่ฟ้าหน้าใสใดๆ นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
  • การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา : บางครั้งไพร่ฟ้าหน้าใสอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังพ่อเมืองแลเขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์ต่อไปยังผู้อื่น ทั้งนี้ไพร่ฟ้าหน้าใสยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ไพร่ฟ้าหน้าใสยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับบุคคลอื่น ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากพ่อเมืองแลให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มิได้หมายความว่า พ่อเมืองยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น
  • ฐานข้อมูลข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดย WhatANovel.com จะผ่านการตรวจสอบโดยพ่อเมืองก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ เสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางพ่อเมืองจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ
  • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ : เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ไพร่ฟ้าหน้าใสค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย พ่อเมืองมิมีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง WhatANovel.com ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ


Photo: Reading list concept illustration Free Vector by Freepik