Lifestyle / What · May 25, 2024 0

การเขียนโครงเรื่อง (Write a Story Plot)

หากคุณจะเขียนนิยาย หรือเขียนเรื่องราวไม่ว่าแนวไหน แต่คุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุณต้องทำความรู้จักกับ โครงเรื่อง (Plot) ก่อน ดังนั้นการเขียนโครงเรื่อง (Plot) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสรรค์งานเขียน ไม่ว่าจะเป็นนิยาย เรื่องสั้น หรือบทความ โครงเรื่องคือการจัดเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นลำดับและมีเหตุผลเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เรื่องราวมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่าน

องค์ประกอบของโครงเรื่อง

โครงเรื่องเป็นหัวใจของการเล่าเรื่อง โดยมากจะเป็นชุดเหตุการณ์เชิงเส้น (หรือในบางกรณีก็ไม่ใช่) ที่ตัวละครในเรื่องราวต้องเผชิญ ในเรื่องราวส่วนใหญ่ เหตุการณ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันที่เป็นเหตุและผล

 • การเปิดเรื่อง (The Opening): เป็นการแนะนำตัวละครหลักและสถานการณ์เริ่มต้นของเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของเรื่องราว
 • การผูกปม (Complication): การสร้างข้อขัดแย้งหรือปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นและความน่าสนใจ
 • การหน่วงเรื่อง (Suspense): การดำเนินเรื่องโดยให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับอุปสรรค เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเรื่อง
 • จุดสุดยอด (Climax): จุดที่เข้มข้นที่สุดของเหตุการณ์ เป็นยอดที่สุดของอารมณ์และความสนใจ
 • การคลายปม (Denouement): การขยายความลับหรือคลี่คลายปัญหาของเรื่อง ให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์หรือปมปัญหาต่าง ๆ
 • การปิดเรื่อง (Conclusion): การจบเรื่องที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน

Sponsored Ads

ขั้นตอนการเขียนโครงเรื่อง

มีหลายวิธีในการเขียนโครงเรื่อง (Plot) โดยทุกโครงเรื่องจะมีจุดเริ่มต้น กลางเรื่อง และจุดสิ้นสุด เมื่อคุณทราบองค์ประกอบของโครงเรื่องแล้วสามารถสรุปขั้นตอนการเขียนโครงเรื่องได้ดังนี้

 • รวบรวมความรู้และความคิด: คิดถึงเรื่องราวที่ต้องการเขียนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • เลือกหัวข้อที่สำคัญ: กำหนดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่ต้องการนำเสนอ
 • จัดลำดับเหตุการณ์: จัดเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นลำดับที่มีเหตุผลและเชื่อมโยงกัน
 • เขียนโครงเรื่องอย่างคร่าว ๆ: เขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อที่เป็นคำนาม คำกริยา หรือ วลี
 • ปรับปรุงและเพิ่มเติม: ตรวจสอบและปรับปรุงโครงเรื่องให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ

โครงเรื่อง (Plot) เป็นหัวใจของการเล่าเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อเขียนโครงเรื่อง และที่สำคัญทำตามหัวใจต้องการ

Sponsored Ads

ตัวอย่างการเขียนโครงเรื่อง

โครงเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวละครที่ต้องเผชิญกับความลับในอดีตที่ต้องค้นหาว่าความจริงคือสิ่งใด ?

 • การเปิดเรื่อง: แนะนำตัวละครหลักและสถานการณ์เริ่มต้น
  • ตัวละครหลัก: นางสาวเอ
  • สถานการณ์: นางสาวเอได้รับจดหมายลึกลับ
 • การผูกปม: นางสาวเอพบว่าจดหมายนี้เกี่ยวข้องกับความลับในอดีตของครอบครัว
  • ปมปัญหา: นางสาวเอถูกตามล่าจากคนที่ต้องการความลับนี้
 • การหน่วงเรื่อง: นางสาวเอพยายามหาคำตอบและหลบหนีจากการตามล่า
  • การแก้ปัญหา: นางสาวเอพบเบาะแสที่นำไปสู่ความจริง
 • จุดสุดยอด: นางสาวเอเผชิญหน้ากับผู้ตามล่าและเปิดเผยความจริง
  • การเผชิญหน้า: นางสาวเอใช้ความกล้าหาญและปัญญาในการเอาชนะ
 • การคลายปม: ความจริงถูกเปิดเผยและนางสาวเอได้รับการช่วยเหลือ
  • การคลี่คลาย: นางสาวเอพบว่าความลับนี้เกี่ยวข้องกับสมบัติที่สูญหาย
 • การปิดเรื่อง: นางสาวเอได้รับสมบัติและชีวิตกลับสู่ความสงบ
  • การจบเรื่อง: นางสาวเอใช้สมบัตินี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่น

การเขียนโครงเรื่องที่ดีจะช่วยให้เรื่องราวมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่าน การจัดลำดับเหตุการณ์และการสร้างข้อขัดแย้งที่น่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์งานเขียนที่มีคุณภาพ

สรุปสั้นๆ

การเขียนโครงเรื่องเมื่อคุณเริ่มแล้ว มักจะมีคำถามตามมาว่า จะทำอย่างไรกับตัวละครของคุณ โครงเรื่องที่ดีจะนำทางให้คุณพาตัวละครผ่านเรื่องราว และนำคุณไปสู่บทสรุปที่น่าพึงพอใจได้

Sponsored Ads