falsh fiction

September 8, 2023

โครงเรื่อง (Plot) คืออะไร?

ทุกนิยาย ทุกเรื่องราว ต่างก็มีโครงสร้างที่เรียบง่ายร่วมกัน หนึ่งในนั้นก็คือ โครงเรื่อง (Plot) คือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ขับเคลื่อนผู้อ่าน …

Read More