visual

May 13, 2023

Visual Novel คืออะไร?

หากคุณชอบเล่นวิดีโอเกมตามเรื่องราวเป็นหลัก แนวเกมประเภทหนึ่งที่เหมาะกับคุณคือ วิชวลโนเวล (Visual Novel) เรียกง่ายๆ ว่า VN เป็น “เกมที่คุณอ่านเหมือนนวนิยาย และการพัฒนาของเรื่องราวจะเปลี่ยนไปตามตัวเลือกของคุณ” …

Read More