Idiom / Lifestyle · September 17, 2023 0

We like spooning! ??

เราชอบช้อน! ?? (We like spooning) เป็น idiom หรือ สำนวน ที่หมายความถึงการช้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของการกอดโดยที่คนสองคนนอนตะแคงและหันหน้าไปทางเดียวกัน โดยคนหนึ่งเอาหลังพิงหน้าอกของอีกคนหนึ่ง ในตำแหน่งนี้ คนทั้งสองมีลักษณะคล้ายช้อนสองอันซ้อนกันอยู่

Sponsored Ads

ในอังกฤษยุคโบราณ ช้อนก็เหมือนเศษไม้ และพัฒนาไปสู่อุปกรณ์รับประทานอาหารในอังกฤษยุคกลาง สำหรับในความหมายที่เกี่ยวกับคู่รักนั้นเริ่มต้นในเวลส์ศตวรรษที่ 17 โดยมีการมอบช้อนไม้อันวิจิตรบรรจงที่ชายหนุ่มมอบให้กับหญิงคนรักที่หมายถึงช้อนรัก (Love-Spoon) แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นการส่งสัญญาณให้เธอและครอบครัวของเธอรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายผู้มีฝีมือที่สามารถเลี้ยงเธอได้

และในศตวรรษที่ 20 ช้อนหมายถึงท่าทางเพศที่บุคคลหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งโดยท่าตะแคงจากด้านหลัง แต่ในบางครั้งช้อนก็หมายความแค่การกอดโดยที่คนสองคนนอนตะแคงและหันหน้าไปทางเดียวกัน และมันเป็นกิจกรรมที่แสนหวาน ซึ่งไม่ได้สงวนไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้น

“We’ve never slept apart. We like spooning!”
เราไม่เคยนอนแยกกัน เราชอบนอนซ้อนกัน!

สำนวนนี้นำมาจาก Flash Fiction – เรา “We” by Richard Hughes ในบริบทนี้ ช้อนแทนถึงท่าทางเพศที่แสนโรแมนติก

Sponsored Ads