Flash Fiction / NOVEL · October 8, 2023 0

ผู้พยากรณ์ (The Fortune Teller)

“The Fortune Teller” by Hadrian Hazlitt October 28, 2017

“ฉันเห็นความตายของคุณ”

ผู้พยากรณ์พูดขณะจับมือของผู้หญิงคนนั้นและอ่านลายฝ่ามือของเธอ

เธอมักจะบอกล่วงหน้าถึงความตาย และเธอก็พูดถูกเสมอ– เสมอ!

“ฉันจะตายยังไงล่ะ” ผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างตื่นตระหนก

“คุณจะถูกรถชน” ผู้พยากรณ์กล่าว “ระวังไว้”

เธอจ่ายเงินและจากไปอย่างไม่สบายใจ

บนถนนไฟสัญญาณเปลี่ยนเป็นสีแดง เธอรออยู่บนทางเท้า มีรถยนต์ผ่านไปมา

จากนั้นเธอก็รู้สึกถึงแรงที่หลังของเธอ เธอนอนเหยียดยาวอยู่บนถนน รถชนเธอ และเลือดของเธอก็กระจายไปทั่ว มีเสียงตะโกนดังขึ้น

ผู้พยากรณ์ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและยิ้ม

Sponsored Ads

Cite: The Fortune Teller by Hadrian Hazlitt (fridayflashfiction.com)
Photo: Free photo reading the lines hand in a man's hands (freepik.com)