เรื่องเล่า

May 19, 2024

เรื่องเล่า (Narrative) กับ การเล่าเรื่อง (Storytelling) ต่างกันอย่างไร?

เรื่องเล่า (Narrative) กับ การเล่าเรื่อง (Storytelling) คือการถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งมีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันในบริบทและมักใช้สลับกัน …

Read More
May 6, 2024

นิทาน (Fable) คืออะไร?

คำว่า Fable มีต้นกำเนิดมาจากภาษาลาติน คือ “fabula” ซึ่งแปลว่า “เรื่องเล่า” หรือ “นิทาน” เป็นรูปแบบของวรรณกรรมที่มีความยาวนานและกระจายไป …

Read More
June 18, 2023

เรื่องเล่า (Narrative) คืออะไร?

Narrative คือ เรื่องเล่าหรือเรื่องราวของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ การเล่าเรื่องเป็นวิธีการนำเสนอ …

Read More