Lifestyle / What · June 18, 2023 0

เรื่องเล่า (Narrative) คืออะไร?

Narrative คือ เรื่องเล่าหรือเรื่องราวของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ การเล่าเรื่องเป็นวิธีการนำเสนอเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรียงความเชิงเล่าเรื่อง ชีวประวัติ หรือนวนิยาย การเล่าเรื่องจะรวบรวมเหตุการณ์ที่แตกต่างกันตามแนวคิด แนวคิด หรือโครงเรื่อง ประเภทของเรื่องเล่าทั่วไปมักมีจุดเริ่มต้น ตรงกลาง และจุดสิ้นสุด เรื่องเล่ามีมาตั้งแต่สมัยเริ่มเล่าเรื่อง ตั้งแต่นิทานพื้นบ้านไปจนถึงกวีนิพนธ์โบราณ

การเล่าเรื่องด้วยปากเป็นวิธีการดั้งเดิมที่สุดในการบอกเล่าเรื่องราว ในช่วงวัยเด็กของคนส่วนใหญ่ เรื่องเล่าจะถูกนำมาใช้เพื่อชี้นำพวกเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม การก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน และ ค่านิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในมานุษยวิทยาในปัจจุบันในหมู่ชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ภาพรวมของเรื่องเล่า (Narrative Overview)

เรื่องเล่า (Narative) คือการเล่าเหตุการณ์จริงหรือเรื่องสมมติหรือลำดับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกัน บางครั้งผู้บรรยายเล่าให้ผู้ชมฟัง (แม้ว่าอาจมีมากกว่าหนึ่งเรื่อง) เรื่องเล่าส่วนบุคคลเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว

เรื่องเล่าจะต้องแตกต่างจากคำอธิบายของคุณสมบัติ สถานะ หรือสถานการณ์ และจากการแสดงละครของเหตุการณ์ (แม้ว่างานละครอาจรวมถึงการบรรยายสุนทรพจน์ด้วย)

เรื่องเล่าประกอบด้วยชุดของเหตุการณ์ (เรื่องราว) ที่เล่าในกระบวนการบรรยาย (หรือวาทกรรม) ซึ่งเหตุการณ์จะถูกเลือกและจัดเรียงตามลำดับเฉพาะ (โครงเรื่อง ซึ่งอาจหมายถึง “เรื่องย่อ” ก็ได้)

หมวดหมู่ของเรื่องเล่ามีทั้งเรื่องราวที่สั้นที่สุดของเหตุการณ์ (เช่น แมวนั่งที่หน้าต่าง หรือรายการข่าวสั้น ๆ) และผลงานทางประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติที่ยาวที่สุด บันทึกประจำวัน บันทึกการเดินทาง และอื่น ๆ รวมถึงนวนิยาย เพลงบัลลาด มหากาพย์ เรื่องสั้น และรูปแบบสมมติอื่นๆ ในการศึกษา เรื่องแต่ง (fiction) เป็นเรื่องปกติที่จะแบ่งนวนิยายและเรื่องสั้นออกเป็นเรื่องเล่าจากบุคคลที่หนึ่งและเรื่องเล่าจากบุคคลที่สาม เป็นคำคุณศัพท์ “เรื่องเล่า” หมายถึง “มีลักษณะหรือเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่อง”

Sponsored Ads

การเขียนเรื่องเล่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เรื่องเล่า (Narative) ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ซึ่งได้แก่

 • โครงเรื่อง (Plot): โครงเรื่องเป็นหัวข้อของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเล่าเรื่อง
 • ตัวละคร (Characters): ตัวละครคือผู้คนในโครงเรื่องที่ปรากฏขึ้นและพัฒนาขึ้นเมื่อเรื่องราวดำเนินไป องค์ประกอบของพล็อตก็ส่งผลต่อตัวละครเช่นกัน
 • ฉาก (Setting): สถานที่ รวมถึงสถานที่และเวลาที่เรื่องราวเกิดขึ้น เป็นฉากในการเล่าเรื่อง
 • ความขัดแย้ง (Conflict): ความขัดแย้งคือปัญหาในเรื่อง มักจะมีช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดหรือความท้าทายที่ตัวละครพยายามเอาชนะ
 • แก่นเรื่อง (Theme): จุดประสงค์ที่ครอบคลุมหรือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราว รวมถึงศีลธรรม เจตนา และประเด็นสำคัญ คือแก่นเรื่อง
 • โทน (Tone): โทนหรือความกลมกลืน คือตัวเลือกรูปแบบที่กำหนดว่าผู้อ่านจะประสบกับสถานการณ์ที่โครงเรื่องอธิบายอย่างไร
 • มุมมองเรื่องเล่า (Point of view): มุมมองเรื่องเล่าจะช่วยให้ผู้บรรยายในเรื่องสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงเรื่องได้ ผู้บรรยายสามารถเป็นตัวละครได้ และมุมมองสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างตัวละครหลายตัว หรือผู้เขียนอาจใช้ผู้บรรยายที่รอบรู้ซึ่งอธิบายความคิดและความรู้สึกของตัวละครในขณะที่ผู้อ่านไม่รู้จัก
 • เส้นเวลา (Timeline): เส้นเวลากำหนดลำดับของเหตุการณ์ในโครงเรื่อง ผู้เขียนสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นเวลาของเหตุการณ์บางอย่างหรืออธิบายเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิดขึ้น

Sponsored Ads

4 ประเภทหลักของการเขียนเรื่องเล่า

เรืองเล่าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

 • เรื่องเล่าเชิงเส้น (Linear Narrative): การเล่าเรื่องเล่าเชิงเส้นนำเสนอเหตุการณ์ของเรื่องตามลำดับที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถทำได้ผ่านมุมมองการเล่าเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องของบุคคลที่หนึ่ง การบรรยายของบุคคลที่ 2 หรือการเล่าเรื่องของบุคคลที่สาม ประเภทของงานเขียนที่ใช้การเล่าเรื่องเชิงเส้นมีผลทำให้ผู้อ่านจมดิ่งอยู่กับชีวิตประจำวันของตัวเอก ในขณะที่ผู้อ่านเฝ้าดูเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครที่คลี่คลายตามลำดับเวลา ตัวอย่างของความเป็นเส้นตรงในการเล่าเรื่องสามารถพบได้ในวรรณกรรมอมตะเรื่อง สาวทรงเสน่ห์ (Pride and Prejudice) ของ เจน ออสเตน (Jane Austen) ซึ่งนำเสนอมุมมองการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน แต่แผ่โครงเรื่องในลักษณะเส้นตรงตามลำดับเวลานี้
 • เรื่องเล่าที่ไม่ใช่เชิงเส้น (Non-linear Narrative): การเล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรงนำเสนอเหตุการณ์ของเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามลำดับ โดยใช้เหตุการณ์ย้อนหลังและอุปกรณ์ทางวรรณกรรมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนลำดับเหตุการณ์ของเรื่องราว เรื่องสั้น (Short Story) หรือนวนิยาย (Novel)อาจทำให้เส้นเวลาของเรื่องแตกแยกเพื่อเน้นกรอบความคิดทางอารมณ์ของการเล่าเรื่องส่วนบุคคล หรือสร้างการเชื่อมโยงใจความระหว่างเหตุการณ์ที่ไม่ร่วมสมัย ใน มหากาพย์โอดิสซี (The Odyssey) ของ โฮเมอร์ (Homer) การผจญภัยของ โอดีสซีย์ (Odysseus) ถูกนำเสนออย่างไม่เป็นระเบียบ สิ่งนี้มีผลในการสร้างความใจจดใจจ่อตลอดบทกวีบรรยายเรื่องยาว ในขณะที่ผู้อ่านถูกทิ้งให้สงสัยว่าการทดสอบของ โอดีสซีย์ เริ่มต้นอย่างไร อีกตัวอย่างที่ดีของการเล่าเรื่องแบบไม่เป็นเส้นตรงคือ The Overstory ซึ่งผู้เขียน Richard Powers ใช้การเล่าเรื่องประเภทหนึ่งที่ผสมผสานโครงเรื่องที่ครอบคลุมหลายทศวรรษและซ้อนทับกันในบางครั้ง
 • เรื่องเล่าของภารกิจ (Quest Narrative): เรื่องเล่าเกี่ยวกับภารกิจเป็นเรื่องราวที่ตัวเอกทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อไปสู่เป้าหมาย การไล่ตามเป้าหมายนี้น่าจะกลายเป็นความหลงใหลที่ทุ่มเทอย่างหนักของพวกเขา และพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ตลอดเส้นทาง โดยปกติแล้ว เป้าหมายที่พวกเขาตามล่านี้จะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และตัวละครต้องเดินทางไกลเพื่อให้ได้มันมา เหมือนที่ โอดีสซีย์ทำในการกลับบ้านไปหาภรรยาของเขาใน มหากาพย์โอดิสซี หรือเหมือนที่กัปตัน Willard ทำในการเดินทางผ่านป่าของเวียดนามเพื่อไปยัง ค้นหาพันเอกเคิร์ตซ์ใน กองพันอำมหิต (Apocalypse Now) อีกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องเล่าเกี่ยวกับภารกิจคือ นิยายของ จอห์น โรนัลด์ รูล โทลคีน (J.R.R. Tolkien) ฮอบบิท (The Hobbit) ในนิยาย บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ออกเดินทางร่วมกับกลุ่มคนแคระเพื่อทวงทองที่หายไปคืนจากมังกร ภารกิจของพวกเขาพาพวกเขาผ่านดินแดนที่อันตรายมากมาย และพวกเขาก็เกือบจะถูกทำลายด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ ระหว่างทาง
 • เรื่องเล่าด้วยมุมมอง (Viewpoint Narrative): การเล่าเรื่องด้วยมุมมองได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงมุมมองหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตัวละครหลักหรือตัวละครสมมติอื่น ๆ ในเรื่อง ในมุมมองการเขียนเชิงบรรยาย อารมณ์ ความรู้สึก และรายละเอียดทางประสาทสัมผัสอื่นๆ จะถูกกรองผ่านชีวิตของผู้บรรยายเองและมุมมองเชิงอัตวิสัย รูปแบบการเล่าเรื่องนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของการเล่าเรื่องบุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สามผู้รอบรู้ ซึ่งผู้บรรยายที่รอบรู้จะสลับไปมาระหว่าง POV และความคิดส่วนตัวของตัวละครหลักหลายตัว การเล่าเรื่องประเภทนี้เปิดโอกาสให้มีผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่เล่าเรื่องนำเสนอข้อมูลตามอัตวิสัยและในลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจ ผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถืออาจเป็นการหลอกลวงโดยเจตนา (เช่น นักมายากล) หรือถูกชี้นำให้เข้าใจผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น เด็กมัธยมต้นที่อาจไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้) บีบให้ผู้อ่านตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของพวกเขาในฐานะผู้เล่าเรื่อง เช่นใน โลลิต้า (Lolita) ของ วลาดิเมีย นาโบคอฟ (Vladamir Nabokov) การเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลที่หนึ่งมาจาก ฮัมเบิร์ต ฮัมเบิร์ต (Humbert Humbert) ชายผู้เคยเข้าคลินิกจิตเวชหลายครั้งและถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดด้วยมุมมองที่ไม่น่าไว้วางใจ ที่ตกหลุมรักลูกสาวบุญธรรมของตัวเอง ที่มีชื่อว่าโดโลเรส เฮซ (Dolores Haze) ซึ่งมีชื่อเล่นว่า โลลิต้า (Lolita) นั่นเอง

Sponsored Ads