Lifestyle / What · June 8, 2024 0

แนวโน้ม LGBT ในนิยายไทย (Being LGBT in Thai Novels)

ภาพรวมของนิยาย LGBT ในไทยกำลังพัฒนาไป โดยได้รับการยอมรับจากกระแสหลักและอิทธิพลจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มในอนาคตอาจเห็นธีมที่หลากหลายและการเป็นตัวแทนตัวตนของ LGBT ที่หลากหลายมากขึ้น

การยอมรับและการสนับสนุนจากสังคมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นิยายเหล่านี้มีความเข้มแข็งและมีอิทธิพลมากขึ้นในอนาคต

Sponsored Ads

การเพิ่มขึ้นของนิยาย Boys’ Love (BL) และ Yaoi

นวนิยาย BL และ Yaoi ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อ่านหญิง นวนิยายเหล่านี้มักพรรณนาถึงความสัมพันธ์โรแมนติกระหว่างตัวละครชาย ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและจินตนาการของหญิงสาว นวนิยาย BL มักมีตัวละครที่เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หรือนักศึกษาแพทย์จากครอบครัวที่มีฐานะดี ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้อ่านหญิงที่ต้องการเห็นตัวละครที่มีความน่าเชื่อถือและมีลักษณะเป็นชาย

  ความนิยมและการยอมรับในสื่อกระแสหลัก

  นวนิยาย BL  ในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นนักเขียนและผู้อ่านหลัก และได้เปลี่ยนจากกลุ่มย่อยเฉพาะกลุ่มไปสู่ความนิยมกระแสหลัก ร้านหนังสือใหญ่ๆ ในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ จำหน่ายนวนิยายเหล่านี้อย่างโดดเด่น และดัดแปลงเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จด้วย เช่น ปี 2557 Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ทางช่อง 9 MCOT HD ซีรีส์วาย 12 ตอน ที่ดัดแปลงมาจาก “Love Sick ชุลมุนกางเกงน้ำเงิน” ของ INDRYTIMES ที่ประสบความสำเร็จจนมีซีซั่น 2 อีก หรือ ในปี 2563 ซีรีส์วาย 13 ตอน ของช่อง GMM25 เรื่อง เพราะเราคู่กัน 2gether The Series ที่ดัดแปลงมาจาก นิยาย “เพราะเรา… คู่กัน” ของ JittiRain

  แม้ว่านิยาย BL จะได้รับความนิยมและการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย แต่ยังมีการวิจารณ์ว่าเนื้อหาในนิยายเหล่านี้ไม่สะท้อนถึงชีวิตจริงของชุมชน LGBT และอาจสร้างภาพลวงตาเกี่ยวกับความเป็นจริงของการเป็น LGBT ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของตัวละคร BL ในชีวิตประจำวัน เช่น ในโฆษณาและการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ สามารถมองว่าเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มากขึ้น

  Sponsored Ads

  การขยายตัวในตลาดต่างประเทศ

  การขายลิขสิทธิ์นิยาย BL ไปยังต่างประเทศเป็นโอกาสที่สำคัญในการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ การเติบโตของ ชุมชน LGBT ในประเทศไทยสามารถเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคมมากขึ้น รวมถึงการใช้ Soft Power ผ่านนิยาย BL และการสนับสนุนภาครัฐ เช่น “Go Thai. Be Free” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวต่างชาติอีกด้วย

  สรุป

  แม้ว่านวนิยาย BL หลายเล่มจะมีลักษณะโรแมนติก แต่ก็มีบทบาทในการเพิ่มการมองเห็นและการยอมรับของบุคคล LGBT ในสังคมไทย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็น LGBT และส่งเสริมการยอมรับ ผู้แต่งและผู้จัดพิมพ์สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับความท้าทายที่บุคคล LGBT เผชิญได้

  “Discover the Charm of Thai BL, Embrace Diversity”

  Sponsored Ads