Lifestyle / What · May 25, 2023 0

Side story คืออะไร?

Side story หรือ เรื่องราวเสริม มักจะเล่าเรื่องราวของตัวละครรองหรือฉากข้างเคียงที่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องหลัก แต่มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องหลักในระดับหนึ่งๆ อาจเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครรอง พื้นที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเดียวกันกับเรื่องหลัก หรืออาจเป็นการเน้นให้ผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์จากมุมมองของตัวละครรองที่ไม่ได้เน้นในเรื่องหลัก ที่ไม่ใช่ภาคต่อ แต่เป็นเรื่องราวรองจะเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาเดียวกันกับเรื่องราวปัจจุบัน

เรื่องราวเสริมคืออะไร

เรื่องราวเสริม (Side story) มักพบได้ทั่วไปในนิยายชุดประเภทมหากาพย์ โดยเฉพาะนิยายชุดแนวสงคราม ซึ่งเป็นไปได้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวมากมายจากหลายมุมมอง เป็นเรื่องปกติสำหรับ เรื่องราวเสริมที่จะอยู่ในตัวเอง เหตุการณ์สเกลเล็ก และไม่มีความสำคัญในภาพรวม พวกเขามักจะเป็นเรื่องราวแบบ one shot ที่มีจุดเริ่มต้น กลาง และสิ้นสุด และเน้นหนักไปที่ดราม่าของตัวละคร ในขณะที่ยังมีการดำเนินเรื่องสำคัญหลักๆ อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

Sponsored Ads

เรื่องราวเสริม (Side story) ต่างจาก ภาคแยก (Spin-off) อย่างไร

เรื่องราวเสริม (Side story) ไม่เหมือนกับภาคแยก (Spin-off) ที่มักกล่าวถึงตัวละครที่รู้จักอยู่แล้ว แต่สำหรับในเรื่องราวเสริมส่วนมากจะเป็นตัวละครรองหรือตัวละครพื้นหลัง ซึ่งจะเน้นพัฒนาตัวละครของพวกเขาต่อไป และโดยทั่วไปพวกเขามักจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักที่มีอยู่ ซึ่งตัวละครหลักที่แท้จริงของนิยายชุดอาจปรากฏตัวหรือถูกอ้างถึงในบทสนทนาของพวกเขา เรื่องราวเสริมนั้นจะจงใจให้ห่างไกลจากเหตุการณ์สำคัญที่ตัวละครหลักจะเข้าร่วม โดยมักจะใช้ในการเสริมความสมบูรณ์ของเรื่องหลักหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวละคร หรือส่งเสริมให้ผู้อ่านหรือผู้ชมมีมุมมองหลากหลายต่อเรื่องราว บางครั้ง เรื่องราวเสริมสามารถเป็นเรื่องเล่าเพิ่มเติมหรือเคลื่อนไหวพร้อมกับเรื่องหลัก และอาจมีจำนวนหลายเรื่องรองในเรื่องหลักเดียวกัน

Sponsored Ads