NOVEL / Whispering Verse · September 30, 2023 0

85-TN จบส่วนแรก “อารัมภบท”

โองการกระซิบ ส่วนแรก บทที่ 1 – 84 อารัมภบท เป็นเรื่องราวของ เซี่ยเต๋อ หรือ ‘เชด ซูเลน แฮมิลตัน’ ผู้ข้ามโลก นักเวทวงแหวนหนึ่งวงแหวน ผู้ครอบครองตัวฉันอีกคนที่แสนลึกลับ

รูนจิตวิญญาณในปัจจุบัน (บทที่ 84)

เวทมนตร์และคาถา

เศษซากที่ถือครองในปัจจุบัน (บทที่ 84)

ไพ่โรดส์ที่ถือครองในปัจจุบัน (บทที่ 84)

เรื่องราวของนักสืบหนุ่มและแมวส้มของเขาจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อไป

Sponsored Ads